Συνεχίζουμε το έργο τον εκθέσεων μετά την ολοκληρωσή τους.

Monthly Archives: Σεπτέμβριος 2019

Brizy #1153

{{ brizy_dc_image_alt uid='3b98e2255077c0264852a07333bfc726d54237f8.jpeg' }}
Karl Steggersund

UX DESIGNER & AUTHOR

EMAIL: 

karl@creativeblog.me 

PHONE: 

+453.324.3255

Karl is an experienced UX designer and best selling author, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

TAGS: INTERFACEUI / UXDESIGNLIFESTYLE 

Κατηγορίες