Συνεχίζουμε το έργο τον εκθέσεων μετά την ολοκληρωσή τους.

Συμμετοχή στο Exponews.gr

Για τους Διοργανωτές

  • Άμεση προβολή των διοργανώσεων στη πρώτη σελίδα μέχρι την λήξη τους.
  • Αφιέρωματα στις διοργανώσεις

Για τους Εκθέτες

  • Προβολή περιπτέρου
  • Αναφορά στην εταιρία και στις υπηρεσίες ή τα προϊόντα
  • Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας


Κατηγορίες