Συνεχίζουμε το έργο τον εκθέσεων μετά την ολοκληρωσή τους.

TRIMED easy pharmacy

TRIMED easy pharmacy – Φαρμακευτικό Marketing

logo_trimedΗ Trimed Easy Pharmacy, ιδρύθηκε το 2007 ως νέο τμήμα της διαφημιστικής Trim Promotion Arts και της συσκευαστικής Leader Packaging με σκοπό το Φαρμακευτικό Marketing. Η φιλοσοφία μας “τιμούμε το παρελθόν και δημιουργούμε το μέλλον” μας οδηγεί στην προσπάθεια για ποιότητα που διατηρεί την φήμη μας στο χώρο της διαφήμισης, της επιγραφής και της συσκευασίας.  Continue reading

Κατηγορίες